Blogger Templates

Tuesday, 15 November 2011

Aktiviti 1

Isi tempat kosong berpandukan gambar.


1. Nama bendera negara kita _______________________.
2. Latar pada bulan dan bintang berwarna __________________.
3. Jalur Gemilang ada ____________ jenis warna.
4. Terdapat warna ______________, ______________,____________ dan ____________ pada Jalur Gemilang.
5. Terdapat ______________ bucu bintang pada Jalur Gemilang.

6. Jalur Gemilang selalu dikibarkan di ___________________ .

No comments:

Post a Comment