Blogger Templates

Thursday, 24 November 2011

Aktiviti 3

Pilih dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul:
Tun Hussein Onn / Tunku Abdul Rahman /
Tun Dr. Mahathir Mohamad / Tun Abdul Razak Hussein /
Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi
1. Bapa Pembangunan _________________________________________.
2. Bapa Pemodenan Malaysia _________________________________________.
3. Bapa Perpaduan __________________________________________.
4. Bapa Kemerdekaan __________________________________________.
5. Bapa Pembangunan Modal Insan __________________________________________.

No comments:

Post a Comment