Blogger Templates

Monday, 5 December 2011

Aktiviti 10

Pilih dan lengkapkan ayat tunggal:

memberikan ucapan. / penuh semangat. /
diadakan setiap minggu. /
ke arah bendera. / dengan perlahan-lahan.

1. Perhimpunan sekolah kami ___________________________.
2. Guru besar ______________________________________.
3. Pengawas menaikkan Jalur Gemilang ____________________.
4. Murid-murid menyanyi _____________________________.
5. Murid-murid memandang ___________________________.

No comments:

Post a Comment