Blogger Templates

Friday, 2 December 2011

Aktiviti 9

Lengkapkan dialog berikut:
dari atas menara / menara komunikasi
Menara Kuala Lumpur / Sama-sama, Tamanah.
421 meter

Tamanah: Wah, tingginya! Ini bangunan apa, Mizi?
Mizi : Oh, ini ____________________________________!
Tingginya menara ini ialah ______________________.
Tamanah: Apakah tujuan Menara Kuala Lumpur dibina, Mizi?
Mizi : Menara ini dibina sebagai _____________________________.
Kita boleh melihat seluruh Kuala Lumpur ______________________.
Tamanah: Oh, barulah saya tahu! Terima kasih, Mizi.
Mizi : __________________________________. Kita mesti
bangga akan negara kita.

No comments:

Post a Comment